Hakkımızda

    Ankara Adliyesi'nin tam karşısında bulunan avukatlık büromuzda 39 yıllık bilgi, birikim ve tecrübenin yanında mesleğe yeni adımını atmış enerjik, idealist ve çalışkan baba-oğul iki avukat olarak yardımımıza ihtiyaç duyulan her türlü hukuki sorunu çözmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstermekteyiz. Vekalet aldığımız her işte önceliğimiz mesleğimizin onuruna ve saygınlığına uygun bir şekilde dava ve işleri takip etmek ve müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmektir. Gönülden mesleğine bağlı insanlar için maddiyat her zaman ikinci planda olmuştur. Harcamış olduğumuz emeğin ve mesainin karşılığında başarıya ulaşmanın vermiş olduğu mesleki tatmin duygusu ve müvekkillerimizin mutluluğu bizim en büyük kazancımızdır.

Hukuki Yardımda Bulunduğumuz Konu ve Davalar :

- Ceza Davaları (Müşteki, Mağdur, Katılan vekilliği, Sanık Müdafiliği)

- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunundan doğan her türlü Alacak, Menfi Tespit, Maddi Tazminat, Manevi Tazminat Dava ve İşler,

- Aile Hukukundan doğan Boşanma, Ayrılık, Velayet, Vesayet, Nafaka, Soybağının Kurulması, Soybağının Reddi, Tanıma(Babalık),Mal Paylaşımı, Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar, Nişanın Bozulması, Tazminat, Tanıma ve Tenfiz Davaları ve sair dava ve işler,

- Borçlar Kanunundan Kaynaklanan her türlü Alacak, Maddi-Manevi Tazminat, Sözleşmenin feshi, Menfi Tespit, Sebepsiz Zenginleşme, Haksız Fiillerden doğan borçlar, Kira Alacakları, ve her tür sözleşmeden doğan dava ve işler,

- Eşya Hukukundan Kaynaklanan Taşınır, Taşınmaz Mal Davaları, Tapu İptali ve tescil davaları, zilyetliğin korunması, müdahalenin men'i, sair dava ve işler,

- Miras Hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve işler,

- Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunmasına ilişkin 5846 Sayılı Kanun kapsamındaki davalar ve işler,

- İş Hukukundan doğan dava ve işler,

- İdari Davalar(Vergi, Tam yargı, İptal davaları)

- İcra Hukukundan kaynaklanan her türlü dava ve işler